Žkk JEDINSTVO 2015

Grb:
   
Naziv kluba: Ženski košarkaški klub "JEDINSTVO 2015"
Mesto: Belegiš
Adresa: ul.Savin Pavla 66
   
Matični broj: 28810202
PIB: 108847022
Tekući račun:  
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email: zkkjedinstvo2015@gmail.com
Website:  
   
Predsednik:  
   
Ovlašćeni zastupnik: Aleksandar Bojović
Broj telefona:  
Email:  
   
   
Treneri:  
   
   
   
Hala / Otvoreni teren: