kk rudar

Grb:
   
Naziv kluba: Košarkaški klub "RUDAR"
Mesto: Vrdnik
Adresa: ul.Lazara Gojkovića 22
   
Matični broj: 28791615
PIB: 108042306
Tekući račun:  
   
Broj telefona: 063/18-45-135
Broj faksa:  
Email: novakovic.mitar@gmail.com
Website:  
   
Predsednik: Dragan Ametović
   
Ovlašćeni zastupnik: Dragan Ametović
Broj telefona: 063/549-722
Email: draganametovic@gmail.com
   
   
Treneri:  
   
   
   
Hala / Otvoreni teren: