KK mladost

Grb:
   
Naziv kluba: Košarkaški klub "MLADOST"
Mesto: Martinci
Adresa: ul.Radnička 8
   
Matični broj: 08924988
PIB: 106958987
Tekući račun: 840-1735763-90
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email: kkmladost@hotmail.com
Website:  
   
Predsednik: Kosanović Milan
   
Ovlašćeni zastupnik: Popović Vladimir
Broj telefona: 064/35-66-987
Email: vppopovic@gmail.com
   
   
Treneri: Savić Lazar
  (065/866-88-69)
   
   
Hala / Otvoreni teren: Balon sala OŠ "J.J.Zmaj“ Martinci