kk deČ

Grb:
   
Naziv kluba: Košarkaški klub "DEČ"
Mesto: Šimanovci
Adresa: ul.Golubinačka 45
   
Matični broj: 28812868
PIB: 108970074
Tekući račun:  
   
Broj telefona:  
Broj faksa:  
Email:  
Website:  
   
Predsednik:  
   
Ovlašćeni zastupnik: Srećko Matić
Broj telefona: 060/68-60-915
Email:  
   
   
Treneri:  
   
   
   
Hala / Otvoreni teren: